W jaki sposób chronić prawa autorskie w internecie?

Ze względu na wszechstronne wykorzystanie, internet staje się miejscem, w którym coraz to nagminniej dochodzi do łamania autorskich praw.
Podmioty, a więc prywatne osoby czy też przedsiębiorcy, jakich prawa autorskie zostały naruszone nie pozostają jednak całkowicie bezbronne.

Skorzystać mogą ze środków ochrony założonych w zarządzeniu z 4 lutego 1994 roku. o autorskim prawie a także tzw.

Intrygujący wpis? Jeżeli tak myślisz, to kliknij tutaj, w serwisie, który tam miejscu się znajduje, także jest coś ciekawego.

prawach pokrewnych. Posiadając udokumentowany przypadek przekroczenia praw autorskich, można wystąpić na sądową drogę. Wszczynając sądowy spór, trzeba określić precyzyjnie przeciw komu sprawa będzie się toczyć. Częstokroć jednak brak jest fundamentalnych danych osoby, jaka się dopuściła naruszenia praw autorskich, a jedyną informacją, która może pomóc w ustaleniu jej tożsamości jest tzw. numer IP laptopa, jakim się posługiwała.

Pani młoda z druhnami

Autor: Rahul de Cunha
Źródło: http://www.flickr.com
W jaki sposób prawo autorskie ochrania utwór pracowniczy? Obowiązujące obecnie prawo autorskie ochrania twórcę przed bezprawnym wykorzystaniem utworu przez inne osoby. Jednakże działania, jakie mają na celu ochronę praw autorów, podejmowane są nie jedynie przez osoby, jakim przysługują owe prawa, ale też przez różne organizacje zbiorowego zarządzania autorskimi prawami. Jedną z tego rodzaju organizacji, jest ZAiKS, jakie zarządza między innymi autorskimi prawami należącymi do twórców utworów muzycznych.

Na koniec warto odnotować, iż występowanie z roszczeniami z przyczyn naruszeń praw autorskich, w tym również na drodze sądowej, nie zawsze musi się kończyć wyrokiem – strony konfliktu mogą nawiązać ugodę, wspólnie dochodząc do porozumienia w materii jego zakończenia.