Archiwum: wpłaty

wpłaty

Kluczowe przepisy systemu podatkowego dla posiadaczy przedsiębiorstw

Prowadząc przedsiębiorstwo pamiętać należy o wszystkich formalnościach związanych z rozliczeniem się za dany rok podatkowy. Warto zapoznać się z systemem takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Opiera się ona na zasadzie, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie przychody, osiągnięte w danym roku rozliczeniowym. Wedle tej regulacji dochody uznaje się w czasie ich wystąpienia, a nie już po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład jeśli właściciel firmy posiada formalnie środki końcem grudnia 2015 r, ale środki wpłynęły na jego konto dopiero na początku stycznia 2016 r. Tenże dochód, jak głosi zasada memoriałowa, jest wliczany do roku 2015.